10 thành ngữ về sự thành công (Idioms about Success) thường gặp

10 thành ngữ về sự thành công (Idioms about Success) thường gặp

Bài viết bên dưới là thông tin về 10 thành ngữ thành công (Idioms about Success) thông dụng mà Power English đã tổng hợp được. Cùng tham khảo nhé!

Thành ngữ Dịch nghĩa Ví dụ
every dog has its day ai rồi cũng sẽ có lúc gặp may Don’t lose hope. Every dog has its day.

=> Đừng đánh mất hy vọng. Ai rồi cũng sẽ có lúc gặp may.

ahead of the curve dẫn đầu xu thế In equipping its vehicles with mobile WiFi, the company was ahead of the curve.

=> Trong việc trang bị Wi-Fi di động cho các phương tiện của mình, công ty đã đi trước một bước.

hit pay dirt làm ra nhiều tiền His third book was published in 2010 and hit pay dirt.

=> Cuốn sách thứ ba của ông được xuất bản vào năm 2010 và thành công vang dội.

going places sẽ thành công Maria’s a talented writer – she’s definitely going places.

=> Maria là một nhà văn tài năng – cô ấy chắc chắn sẽ thành công.

make headway tiến bộ Has the city made any headway in attracting new businesses?

=> Thành phố đã có tiến bộ nào trong việc thu hút các doanh nghiệp mới chưa?

practice makes perfect có công mài sắt có ngày nên kim If you want to become a famous actress, Mary, then you must keep working. Practice makes perfect.

=> Nếu bạn muốn trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng, Mary, thì bạn phải tiếp tục làm việc. Có công mài sắt có ngày nên kim.

rags-to-riches story tay trắng làm nên sự nghiệp lớn The film tells the rags-to-riches story of a young street performer.

=> Bộ phim kể về câu chuyện làm giàu từ hai bàn tay trắng của một nghệ sĩ đường phố trẻ tuổi.

rise to the occasion có khả năng đối phó với tình huống khó khăn In the exam, she rose to the occasion and wrote a brilliant essay.

=> Trong kỳ thi, cô ấy đã nắm bắt được cơ hội và viết một bài luận xuất sắc.

when there’s a will, there’s a way có chí thì nên I know that she can do this if she makes up her mind because where there is a will, there is a way.

=> Tôi biết cô ấy có thể làm được điều này nếu cô ấy quyết định vì có chí thì nên.

on a roll liên tục thành công Pippa won five games in a row and it was obvious she was on a roll.

=> Pippa đã thắng năm trận liên tiếp và rõ ràng là cô ấy đã liên tục thành công.

Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập thành công!

Author: Power English

Cảm ơn anh/chị đã để lại thông tin
Power English sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất