Mr. Hoàng Nhật Nam

Đạo diễn Hình ảnh - Truyền hình

Sau một thời gian học cùng Tiếng Anh Doanh Nhân, điều mà tôi ấn tượng đó chính là chương trình coaching 1:1 được thiết kế riêng cho từng học viên, cá nhân hoá giáo trình dựa trên năng lực cũng như thời gian mà học viên có thể đáp ứng.