Mr. Đỗ Thái An

Giám đốc Tài chính Công ty Sen Vàng

Cảm ơn chương trình Tiếng Anh Doanh Nhân của Power English đã mang đến cho An những trải nghiệm hết sức tuyệt vời, một chương trình tiếng Anh được xây dựng BÀI BẢN – CHUYÊN BIỆT, mang đến những lợi ích ưu việt cho người học với phương pháp 1on1 Coaching.