Ms. Phạm Kim Dung

Chủ tịch Miss World Vietnam

Cảm ơn Power English đã giúp tôi củng cố, hệ thống lại kiến thức, ngữ pháp, vốn từ tiếng Anh. Việc học online tại nhà one on one coaching với giáo viên và theo giờ giấc mình muốn thật vô cùng thoải mái và nhanh tiến bộ.