20 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Engineering – phần 4

20 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Engineering – phần 4

Bài viết dưới đây Power English đã tổng hợp 20 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Engineering kèm phiên âm, dịch nghĩa phục vụ nhu cầu tham khảo, áp dụng thực tế của người học. Cùng tham khảo nhé!

Từ vựng Từ loại Phiên âm (US) Dịch nghĩa
durable adjective /ˈdʊrəbl/ bền
efficiency noun /ɪˈfɪʃnsi/ hiệu suất (mối quan hệ giữa lượng năng lượng đi vào máy móc hoặc động cơ và lượng năng lượng mà nó tạo ra, thường được biểu thị bằng phần trăm)
efficient adjective /ɪˈfɪʃnt/ hiệu quả
electrical adjective /ɪˈlektrɪkl/ (thuộc) điện, liên quan đến điện
electromagnetic suspension (EMS) noun /ɪˌlektrəʊmæɡˈnetɪk səˈspenʃn/ hệ thống treo điện từ (một trong những hệ thống điện từ của phương tiện nâng và di chuyển, không cần đến bánh xe và động cơ)
electronic adjective /ɪˌlekˈtrɑːnɪk/ (thuộc) điện tử
emission noun /ɪˈmɪʃn/ sự phát ra, toả ra, thải ra
emit verb /iˈmɪt/ phát ra (ánh sáng, nhiệt, âm thanh, hoặc khí,…)
energy economy noun /ˈenərdʒi ɪˈkɑːnəmi/ nền kinh tế năng lượng (nơi công nghệ được thiết kế để sử dụng ít nhiên liệu hoặc năng lượng hơn để có thể tiết kiệm tiền)
exhaust noun /ɪɡˈzɔːst/ sự thoát khí
exhaust emissions noun /ɪɡˈzɔːst ɪˈmɪʃnz/ khí thải từ động cơ
expand verb /ɪkˈspænd/ nở, giãn ra
extension–load graph noun /ɪkˈstenʃn ləʊd ɡræf/ biểu đồ tải mở rộng (biểu đồ cho thấy vật liệu hoạt động như thế nào khi nó bị kéo căng)
farad noun /ˈfæræd/ (điện học) Fara, đơn vị đo lượng điện tích trên tụ điện ứng với hiệu điện thế cho trước
fatigue noun /fəˈtiːɡ/ sự mỏi (của kim loại)
flange noun /flændʒ/ Mặt bích – là một phụ kiện để kết nối ống, van, khớp nối chống rung, và các phụ kiện khác của hệ thống thành một hệ thống đường ống dẫn công nghiệp khép kín.
flexible adjective /ˈfleksəbl/ mềm dẻo, linh hoạt (có thể uốn cong dễ dàng mà không bị gãy)
float verb /fləʊt/ nổi, trôi lềnh bềnh
fluid noun /ˈfluːɪd/ chất lỏng
force noun /fɔːrs/ lực đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác

Chúc bạn học tập hiệu quả!

Author: Power English

Cảm ơn anh/chị đã để lại thông tin
Power English sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất